EstonianEnglishRussian

FAQ

Tihti pöördutakse Humana poole, et täpsemalt teada saada, kust tuleb kaup, kes kujundab hinnad ning kuidas ümbertöötlus toimub. Allpoolt vastused neile ja paljudele teistele  küsimustele.

1) Miks Humana riideid müüb, kui ta saab need tasuta?
Humana ei saa tasuta mitte midagi. Kõik kasutatud riided, mis tulevad teistest riikidest, ostetakse turuhinnaga. Ka sellel kaubal, mida me kogume Eestist, on oma maksumus. Konteinerite tühjendamiseks on palgatud inimesed, liisitud autod, kulub kütus, samuti on kulusid riiete sorteerimisel ja müügil. Seega tasuta riideid ei ole olemas.

2) Milliseid riideid Humana vastu võtab?
Humana kauplused lõpetasid 2016. aastal riideannetuste vastuvõtu. Riideid saab uuele ringile suunata läbi kogumiskonteinerite Tallinnas, Tartus ja Kuressaares. Konteinerite tühjendamise eest vastutab Humana.

Konteinerisse sobib panna puhtaid ja terveid rõivaesemeid, kodutekstiili, mänguasju. Elektroonika, mööbel ja muud majapidamistarbed ei sobi riidekonteineritesse. Palume mitte tuua katkiseid mänguasju, katkiseid ja väga määrdunud jalatseid, õli ja värviga määrdunud riideid, samuti mitte niiskeid esemeid, mis võivad hallitama minna.

3) Kuhu võivad kasutatud rõivaesemed ja majapidamistekstiilid välja jõuda?
Humana sorteerimiskeskuses sorteeritakse kõiki esemeid vastavalt kvaliteedile. Kandmiskõlblikke rõivaid on üle 80% – neist osa annetame partnerorganisatsioonidele mitmed Aafrika riigis, kus need omakorda hulgi või teise ringi kaupluste maha müüakse, et saadud rahaga arenguprojekte rahastada; osa müüakse Humana kauplustes; osa eksporditakse Aasia ja Aafrika turgudele. Kandmiseks mittesobilikud asjad lähevad ümbertöötlusse Lätis, Venemaal ja Pakistanis. Väike protsent toodangust on prügi – katkised jalatsid ja mänguasjad, olmeprügi, mis riiete vahele sattunud on. Plastiku ja paberi kogume eraldi ning see läheb ümbertöötlusse Eestis.

4) Mille põhjal teeb sorteerija otsuse, kas kasutatud rõivaese läheb poodi müüki, ümbertöötlemisele või hoopis kusagile mujale?
Ostus tehakse kvaliteedi, sealhulgas moodsuse ja materjali järgi. Esimene küsimus riideesemele on „Kas see sobib esemena müügiks?“. Kui vastus on eitav, tulevad hierarhias järgmised kategooriad.

5) Millistesse kategooriatesse jaotatakse sorteeritav kaup?
Humanas on pidevalt tootmisel üle 100 sorteerimiskategooria. Nende täpseid spetsifikatsioone ei saa me kahjuks avaldada ja need ka muutuvad ajas.

6) Mida tehakse edasi juba sorteeritud kaubaga?
Sorteeritud kaup suunatakse lattu, kust see kas ladustatakse otse või esmalt pressitakse. Kaubakategooriad, mis lähevad Euroopast välja, pressitakse transpordimahu vähendamise eesmärgil. Laost edasi läheb kaup kas poodi, hulgimüüki, annetuseks või ekspordiks teistesse riikidesse.

7) Mida tehakse määrdunud ja/või katkiste riietega/esemetega ja kui palju on prügi?
Tugevalt määrdunud, hallitanud ja niisked esemed, samuti katkised jalatsid ja mänguasjad, olmeprügi oleme sunnitud panema prügisse, kuna need kahjustaks ülejäänud toodangut. Prügi tekib 3-5% tootmismahust ja selle anname üle prügifirmale.  Katkised riided lähevad erinevatesse ümbertöötluskategooriatesse. Kogunenud kilekotid, paber jms. pakend kogutakse eraldi ja antakse üle vastavatele keskkonnaorganisatsioonidele.

8) Milliseid materjale ja millises olukorras riideid saadetakse ümbertöötlemisele?
Ümbertöötlusse saadetakse väge erinevaid materjale/esemeid kootud asjadest sulepatjadeni. Kategooriad töötatakse välja koostöös tellijatega.

9) Palun kirjeldage mingi materjali ümbertöötlemisprotsessi.
Puuvillastest T-särkidest toodetakse puhastuslappe, kampsunitest tehakse uut säiet ja lõnga.

10) Kus toimub materjalide ümbertöötlemine?
Lätis, Venemaal, Pakistanis

11) Palun nimetage kõige huvitavamaid leide, mis on sorteerimise käigus välja tulnud.
Aegajalt leitakse inimeste dokumente, millest paljud kehtivad siiamaani. Siis viiakse need vastava riigi saatkonda, kes nendega juba edasi tegeleb.
Samas Humana tootmismahtude juures (30-35 tonni päevas) ei pea töötajad midagi liiga huvitavaks.

12) Millised rõivad on Humana poodides kõige enam nõutud?
Suurim läbimüük on loomulikult naisteriietel, sest neid on poodides enim müügil. Samuti on populaarsed lasteriided, sest neist kasvatakse kiirelt välja. Otsitakse ka töörõivaid, dressipükse jne. Meesterõivaste valik on tavapoodides väiksem, sest neid liigub teise ringi kaupade seas lihtsalt vähem. See-eest vintage kauplustes on meesteriiete osakaal naisterõivastega võrdne.

13) Mida tehakse riietega, mida ei ole suudetud Humana poes maha müüa?
Mahamüümata esemed saadetase tagasi sorteeerimiskeskusesse ja sorteeritakse madalamatesse kategooriatesse. Igal esemel on Humana kaupluses vaid üks võimalus uus omanik leida. Uuesti samasse või teise poodi ta enam ei jõua.

14) Kui palju te ostate sisse kasutatud riideid?
Humana Sorteerimiskeskus sorteerib aastas keskmiselt 10 000 tonni riideid. Nendest osa on kogutud Eestis annetustena (2019. aastal 1500 tonni), ülejäänu ostetakse sisse.

15) Kust riikidest kaup pärit on?
Enamasti impordime kaupa sorteerimiseks Soomest ja Poolast, väikse osa ka Leedust. Eestis kogutud riided moodustavad sorteerimismahust aina suurema osa.

16) Kui suur kogus teil müüki läheb?
Tänu suurele tootmismahule suudame maha müüa (ja annetada) praktiliselt kogu toodangu. Kandmiseks sobivad esemed jõuavad Humana kauplustesse, annetusena partnerorganisatsioonidele ja eksporti. Kandmiskõlbmatud asjad suuname ümbertöötlusse. Ka paber- ja plastpakendid sorteerime eraldi ja suuname ümbertöötlusse. Vaid 3-5% on prügi, mille peame suunama ladustamisele, kõik ülejäänu suudame ära realiseerida.

17) Kas kaupluses müügil olevad riided on pestud?
Humana riideid ei pese. Riided on pestud, kui neid annetanud inimene on seda enne annetamist teinud. Igaks juhuks soovitame ostetud riided alati enne kandmist pesta. Sama soovitus kehtib ka uute riiete puhul, sest valmisriietes on alati tekstiilitolmu ja värvijääke, mis võib mõnedel inimestel põhjustada allergiat.

18) Miks ostetud riideid vahetada ei saa?
Kasutatud kauba puhul on kõik riided erinevad ja võimatu on kindlaks teha, kas tagastatav ese on sama, mis müüdi. Samuti ei ole kasutatud riietel enam tootjapoolset garantiid.

19) Kas Humana võtab inimestelt riideid müüki?
Humana tegeleb ainult annetatud riietega, komisjonimüüki organisatsiooni sise-eeskirjad ei luba.

20) Kes määrab kauplustes hinnad ja kuidas nad kauplustes nii sarnased on?
Kaupluste juhatajad hindavad kaupu ühtse hindamisjuhendi alusel. Kui mingi hind tundub müügitsükli alguses liiga kallis, teeb lõppotsuse klient ja kui ese oli üle hinnatud, siis jääb ta müügile kuni tsükli lõpuni, kui kõik asjad maksavad vaid ühe euro või 50 senti. Või jääb üldse müümata.

×

Join our newsletter

Be the first to know about all the major HUMANA discounts